ak

ak
àk (sl.) interj. Lel, ãk Prk o, ai, oi: Àk kad jis beñ ateitų! KI38. Àk tu jejam neklausymas vaiko! ar jam sakyk, ar pečiui! Kp. Àk tiesa B. Àk, kad tu žinotum Br. Àk tu mano sviete, ką daba daryti! Lkv. Ak Dieve, padėk ir duok gerai laimėti B. Ak man biednam! N. Ak kad jus sraigiai suėstų! Slm. Ak kokią vesiu, ak kokią? KlvD2. Ak, kad tave kelmas atimtų! Sk. Ak kad dar duotai, tai dar valgytau Lp. Àk reikia eit malkos kapot . Ar buvai? – Àk?! (sako lyg ir atsiminęs, kad tikrai užmiršo) Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”